Događaji
print

Događaji

(11.09.2015.) Nagradna igra "KAO TI" - 2. krug

PRAVILA NAGRADNE IGRE „KAO TI“

 

Član 1.

Tvrtka, sjedište priređivača i naziv nagradne igre

KRAŠ TRGOVINA d.o.o., sa sjedištem u Širokom Brijegu, ul. Visoka Glavica 15, 88 220 Široki Brijeg,     ID broj: 4272026910000, PDV broj: 272026910000  (u daljem tekstu: Priređivač) organizira nagradnu igru pod nazivom „KAO TI“ (u daljem tekstu: Nagradna Igra), u skladu sa Zakonom o igrama na sreću FBiH (Službene novine FBiH 01/02 i 40/10).

 

Član 2.

Vrijeme i mjesto održavanja nagradne igre

Nagradna igra će se održati u periodu od 18.09.2015. do 31.10.2015. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.

Svrha nagradne igre

Svrha priređivanja nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za sve Kraševe proizvode.

 

Član 4.

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrošač treba prikupiti 5 (pet) različitih bar code-ove sa bilo kojeg Kraševog proizvoda, te zajedno sa osobnim podacima (ime i prezime, ulica i kućni broj, poštanski broj i grad stanovanja, i broj telefona ili mobitela) poslati u koverti na adresu:

KRAŠ TRGOVINA

NAGRADNA IGRA „KAO TI“

p.p. 9

88 220 ŠIROKI BRIJEG

 

Svaka pošiljka koja je zaprimljena na navedenu adresu Priređivača do 01.11.2015. godine do 14:00 sati, sudjeluje u izvlačenju. Svaka pošiljka može biti izvučena samo jednom u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri iz članka 1. ovih Pravila, pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim djelatnika Priređivača i članova njihove uže obitelji.

Svaki sudionik u igri može poslati neograničen broj koverti s potrebnim sadržajem.

 

Član 5.

Nagradni fond

 

Nagrade

Broj komada

Vrijednost nagrade u KM s PDV-om

Ukupna vrijednost nagrada s PDV-om

1.

Toyota Aygo

1

16.800,00

16.800,00

2.

Samsung Galaxy Tab3

5

206,50

1.032,50

3.

Kraš poklon paketi

50

25,00

1.250,00

     

TOTAL SA PDV-om:

19.082,50

 

 

 

Član 6.

Utvrđeni fond nagrada, dobitnik ne može zamijeniti za novac ili slične proizvode. Nagrade (model i vrijednost) su određene i ne mogu se mijenjati.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.082,50 KM sa uključenim PDV-om.

 

Član 7.

Izvlačenje imena dobitnika nagrada i kontrola izvlačenja

Svi sudionici nagradne igre koji u koverti pošalju 5 različitih bar code-ova sa bilo kojeg Kraševog proizvoda, učestvuju u izvlačenju nagrada, koje je predviđeno za 02.11.2015. godine u uredima Kraš Trgovina d.o.o., Velika Glavica 15 u Širokom Brijegu. Izvlačenje će se odvijati u nazočnosti komisije koju imenuje Priređivač.

Tokom izvlačenja dobitnika nagrada napraviće se zapisnik koji će sadržavati naziv nagrade, imena i prezimena, broj telefona te adrese dobitnika.

Kod izvlačenja svake nagrade, komisija će provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz člana 4. ovih Pravila, tako da se pristigle koverte, koje ne ispunjavaju tražene uvjete, neće javno objavljivati.

Ukoliko se u Nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja predviđenih nagrada, imena dobitnika će se izvlačiti po redu, od prve nagrade nadalje do isteka pristiglih koverti.

 

 

   Član 8.

Objave rezultata izvlačenja

Rezultati Nagradne Igre biti će objavljeni najkasnije 2 dana nakon završetka izvlačenja na web stranici www.krastrgovina.com.

 

Član 9.

Rok i način preuzimanja nagradaDobitnici nagrada iz Člana 5. Pravila biti će nakon izvlačenja obaviješteni o dobitku, načinu i rokovima preuzimanja nagrada od strane Priređivača putem telefonskog poziva ili putem elektronske pošte. Dobitnici su samim sudjelovanjem u Nagradnoj Igri prihvatili ova Pravila i suglasni su sa objavljivanjem svojih osobnih podataka. Nagrade će se dobitnicima predati uz primopredajni zapisnik. Dobitnici nagrada mogu biti pozvani na sudjelovanje u javnim događajima tj. prihvaćaju uvjet da imena dobitnika, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljeni kao foto, audio ili video materijal od strane Priređivača i njihovih pridruženih agencija. Navedeni rokovi mogu se produžiti samo ako dobitnik ne može preuzeti nagradu zbog bolesti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu uslijed više sile.

 

Član 10.

Identifikacija dobitnika nagrada

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, utvrditi vlastitom osobnom iskaznicom. Ukoliko je dobitnik maloljetan ili ograničenih sposobnosti, može primiti nagradu jedino uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja uz odgovarajuću osobnu iskaznicu.

 

 

Član 11.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradne Igre bit će nadležan Općinski Sud u Mostaru.

 

Član 12.

Pravila nagradne igre

Svi sudionici Nagradne Igre su suglasni s Pravilima Nagradne Igre koja su odobrena od strane Ministarstva Financija FBiH u dnevnom listu „Avaz“. Broj rješenja 05-14-2-765/15-A.P. od 04.09.2015. godine.

 

Član 13.

Mogućnost prekida nagradne igre

 

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač u tom slučaju nije dužan nadoknaditi troškove (direktna ili indirektna šteta) sudionicima Nagradne Igre.

natrag