O nama
print

Kraš trgovina d.o.o.

Kraš trgovina d.o.o. Široki Brijeg je komercijalno ovisno društvo sa sjedištem u Širokom Brijegu i s predstavništvima u Sarajevu i Banja Luci, koja su otvorena u 2000. godini. Unatoč visokom uvoznim pristojbama i sve jačoj konkurenciji ovo društvo kontinuirano povećava plasman Kraševih proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine i ima najveći udio u ukupnoj strukturi prodaje ovisnih društava.
Član je Kraš grupe od 1991. godine.

Široki Brijeg, Visoka Glavica 15
88 220 BiH
direktor: Branimir Barišić
telefon: +387 39 705-749, 705-054
fax: +387 39 703 334
email: krastrgovina@tel.net.ba